Interpretació Radiosondatges. Diagrames termodinàmics skew-T