NAO (North Atlantic Oscillation) és a dir l’oscil·lació de l’Atlàntic Nord, és un índex de circulació atmosfèrica per tant no una sortida ni una previsió a un dia ni d’un fenomen (igual que l’AO) que ens permet conèixer com pot anar la previsió meteorològica a mitjà termini en un determinat espai, una tendència per tant no una previsió per aquí 5/10/100 dies sobretot pren importància a partir del novembre fins a l’abril, a l’estiu no és tant indicador a casa nostre, agafem doncs l’idea que són índexs basats en els diferents models per tant en aquest article explicarem el de la NOAA model CFS i Europeu model ECMWF (Copernicus) .

El que ens mesura o ens dóna a entendre és la possibilitat que tinguem hiverns més plujosos i nevosos o més secs, però exactament que mesura???, aquest és un índex que ens mesura la pressió atmosfèrica en dos punts del que es considera l’Atlàntic Nord, mesura la pressió de l’anticicló de les Açores i la baixa d’Islàndia, sobretot ens donara una visió de com es comportarà el flux dels vents d’oest cap a est conegut com a JET STREAM. Quan és positiu significa que les altres pressions de l’Açoria són molt intenses i les baixes pressions d’Islàndia (de la fàbrica de terranova) són molt profundes, per tant el gradient de pressió (la diferència) entre els dos és molt alt i el JET circula quasi horitzontal provocant una barrera on a casa nostra el temps és molt anticiclònic i sec ,es redueixen les possibilitats ens entrin fronts atlàntics o borrasques per la mediterrània (tot i ser possible). Aquestes dues imatges il·lustren el que seria un NAO+ On com veieu nosaltres estaríem en l’espai anticiclònic i tot i ser possible que es despengi alguna bossa freda en principi les probabilitats es redueixen, penseu la meteo és sempre parlar de probabilitats, la certesa és quan ja ha passat.

En canvi una NAO negativa les pressions del açoria no són gaire altes i les baixes no gaire profundes, això provoca un gradient de pressió inferior, molt fluix en aquest cas en l’índex es manifesta en negatiu i per tant el JET es debilitat i agafa ondulacions, els famosos meandres i permet un flux molt més dinàmic de fronts i baixes a casa nostre, traduït hiverns més plujosos i nevosos.

Aquesta imatge d’en Simon Lee seria clarament un NAO negatiu amb un bloqueig negatiu a quasi tot el continent, és la situació més favorable per nosaltres que modelitza aquest índex, per tant un terreny, un espai una tendència abonada a les baixes pressions i al pas de pluges i nevades al llarg de l’hivern.

On podem trobar les previsions de la NAO?? (Fem una ullada al que diuen)

Des de la NOAA https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/pna/nao.shtml

Des del Model Europeu ECMWF https://apps.ecmwf.int/webapps/opencharts/products/medium-trajectories?forecast_from=latest

El model de la NOAA és relativament senzill de mirar, us teniu que fixar en la línia horitzontal que marca el zero per sobre aquesta línia és positiu com més positiu més important el bloqueig i per sota aquesta línia és negatiu i apliquem el mateix dit pel positiu. Les línies vermelles són els ensembles (models de probabilitat) cada una índica una probabilitat que veu el model, mirem que indiquen per aquests dies: observeu com avui el tenim molt alt sobre 1,8 per tant estem en zona de bloqueig i la previsió la majoria de línies baixen algunes fregant el neutre i fins i tot alguna ja en negatiu. Si observeu a 7 dies el NAO estaria a els 0,8, i més cap endavant a 10 dies a 0,6 per tant mostrant una tendència a la baixa i mirant fins on arriba el model a 14 dies a 0,3 per tant tendeix a posar-se neutre que vol dir sense una patró dominant

Observeu com modelitza primer gràfic global a els 14 dies, i després us va posant la previsió amb la mitjana del NAO a 7 dies a 10 dies i a 14 dies, sempre a més dies més baixada de la probabilitat. En aquest cas avui 1,8 positiu, a 7 dies 0,8 a 10 dies 0,6 i finalment a 14 dies 0,3. Per tant tendència a posar.se neutre a partir de la segona quinzena de novembre, sense un patró dominant

Model Europeu ECMWF:

Aquest model ens va a 8 dies a diferència del de la NOAA que treballa a 14 per tant un grau de fiabilitat més alta, el gràfic és una mica més complexe però entrem a analitzar-lo:

Observeu tenim dos eixos, l’eix clàssic de les “x” que s‘anomena EOF1 i és on es representa el NAO, en el centre el 0 (punt neutre del NAO) en la seva dreta NAO+ i en la seva esquerra NAO-. Per tant a nosaltres sempre ens interessarà estar al quadrant esquerra inferior el que posa Bloqueig Negatiu i NAO-. Les X de colors que veieu són els ensembles o models de probabilitat en que treballa el model, cada color significa on col·loca les X en funció de les hores, a més hores menys probabilitat si mireu el model va a 192h uns 8 dies. L’eix de les “y” o com posa el model EOF2 és l’eix que ens mesura si hi ha bloqueig positiu és a dir moltes anomalies positives a 500hp o tenim un bloqueig dominant negatiu és a dir lloc on hi han anomalies negatives i per tant espai per les baixes pressions i fronts, el que ens agrada. Observeu que el model posa tots els ensembles en el quadrant superior dret (el que poso amb un cercle) per tant preveu un NAO força elevat els primers dies (estaria entre 1 i 1,5) i a mesura avança les hores va reculant una mica aproximant-se cap el zero. Aquesta situació que tindrem vindrà molt ben representat en el següent gràfic d’en Simon Lee: Amb un NAO positiu un bloqueig positiu i una corrent de NAO dominant, és a dir tot el continent abonat en terres anticiclòniques, eiiiii però recordeu no és un mantra elementalment poden entrar baixes o BFA però l’index ens indica que la probabilitat és molt més baixa.

Quin és l’espai que ens agradaria que mostres?? doncs com us he comentat el quadrant inferior esquerra que seria perquè m’entengueu on les “x” i les “y” són negatives, us poso els gràfics d’en Simon Lee on s’aprecia clarament el que us comento. Per finalitzar simplement explicar que hi han models que treballen amb un NAO a mig llar termini fins a 9 mesos però això ja us ho explicaré en un altre post.