A les portes de començar l’estació més desitjada pels meteofrikis, serà el moment que començareu a escoltar diferents índexs i situacions per explicar quin tipus d’hivern podríem tindre, si ens vindrà més o menys aire fred, sec o plujós…., per tant, és el moment que escoltareu i veureu a xarxes socials, jo el primer,gràfics de l’AO del NAO, del vòrtex, del Niño i la Niña…, intentarem en aquest blog anar explicant de manera senzilla i didàctica quines són aquestes teleconnexions i com ens poden afectar si realment ens afecten, gran motiu de discussió entre aficionats d’aquesta ciència. Anirem publicant i explicant aquest fenomen, però ara en aquest primer post ens centrarem en la definició i en escriure quatre ratlles del que poden ser.

Les teleconnexions en meteorologia són relacions a llarga distància entre els patrons meteorològics en diferents llocs del món. Aquestes relacions es basen en l’observació que canvis en una regió geogràfica poden tenir un impacte significatiu en les condicions meteorològiques d’altres regions distants. Les teleconnexions es poden produir com a conseqüència de molts factors, incloent l’oscil·lació atmosfèrica, els patrons de corrents oceànics i altres processos atmosfèrics.

Resumint les podríem explicar com interaccions complexes que es produeixen entre regions geogràfiques llunyanes que afecten els patrons climàtics locals i globals. Aquestes relacions són importants per entendre com els canvis en una part del món poden tenir un impacte en altres regions, i això es deu a una sèrie de mecanismes atmosfèrics i oceànics. Alguns exemples de teleconnexions notables inclouen El Niño i La Niña, l’Oscil·lació de l’Àrtic (AO), l’Oscil·lació de l’Atlàntic Nord (NAO) i l’efecte papallona. Subratllar que una teleconnexió sempre va associada a una anomalia, que pot ser positiva o negativa, en relació al que es consideraria normal.

  1. El Niño i La Niña: Aquestes són dues fases de l’Oscil·lació del Sud d’El Niño (ENSO), que es produeix en la regió de l’oceà Pacífic tropical. Durant un episodi d’El Niño, les aigües de l’oceà Pacífic es tornen més càlides del normal, afectant els patrons de circulació atmosfèrica i les pluges en moltes parts del món. En canvi, La Niña implica un refredament de les aigües de l’oceà Pacífic i pot tenir efectes climàtics oposats. Aquests esdeveniments poden portar sequeres o inundacions, segons la fase en què es trobi ENSO. Us deixo post van fer explicant què és i com ens pot afectar. https://alexmeteo.com/2023/10/12/la-noaa-ha-anunciat-un-hivern-amb-nino-consequencies/
  2. Oscil·lació de l’Àrtic (AO) i Oscil·lació de l’Atlàntic Nord (NAO): Aquests dos indicadors climàtics estan relacionats amb els canvis en les regions àrtica i atlàntica. L’AO pot afectar els hiverns a Europa i Amèrica del Nord, provocant canvis en la distribució de l’aire fred. La NAO, d’altra banda, influeix en les temperatures i els vents a Europa i l’Atlàntic Nord, i pot conduir a hiverns més freds o més suaus segons la seva fase.
  3. Efecte Papallona: Aquest concepte està relacionat amb la teoria del caos i suggereix que petits canvis en un lloc poden tenir un impacte significatiu en altres regions. Per exemple, un petit canvi en les temperatures de l’oceà Pacífic pot desencadenar una sèrie de canvis en els patrons de vent i pressió que es propaguen per tot el món.
  4. Vòrtex Estratosfèric i la seva relació amb el Vòrtex Troposfèric: El vòrtex estratosfèric i el vòrtex troposfèric són dos fenòmens relacionats en l’atmosfera. El vòrtex estratosfèric es troba a la capa superior de l’atmosfera, mentre que el vòrtex troposfèric es troba més avall, on tenen lloc les condicions meteorològiques quotidianes. Canvis en el vòrtex estratosfèric poden influir en el vòrtex troposfèric i alterar els patrons climàtics. Això es coneix com “l’acoblament vòrtex estratosfèric-troposfèric” i pot tenir conseqüències notables en els hiverns de l’hemisferi nord, com l’increment de l’ocurrència d’ones de Rossby i canvis en la distribució de la pressió i la temperatura.
  5. Les Ones Rossby: Les ones de Rossby són onades ondulants i altes que es desenvolupen en la corrent de l’aire de la troposfera, la capa més baixa de l’atmosfera terrestre. Aquestes ones són responsables de molts dels canvis meteorològics que experimentem a la superfície de la Terra. Les ones de Rossby es formen com a resultat de les diferències en la temperatura i la pressió de l’aire en la troposfera i poden provocar canvis en els patrons climàtics, incloent la formació d’altres fenòmens meteorològics com ciclons i anticiclons. En resum, les ones de Rossby són vitals per a la comprensió i la predicció del temps i el clima a nivell planetari.

En resum, les teleconnexions en meteorologia són fenòmens complexos que mostren com els canvis en una regió del món poden afectar les condicions meteorològiques a altres llocs, i aquestes relacions són fonamentals per a la comprensió i la predicció dels esdeveniments climàtics.