Cap de setmana que si no fos perquè els vespres ja refresca per la durada de la nit, podríem pensar que estem quasi a ple estiu. Però aquest cop la calor no vindrà acompanyada del sorral saharià, i d’una advecció càlida de sud, les clàssiques tropicals continentals o marítimes, ja que com podreu apreciar l’origen dels vents són atlàntics, llavors la pregunta és òbvia perquè farà tanta calor?,la clau un concepte la Subsidència.

La subsidència en meteorologia és quan l’aire es mou cap avall des de les capes superiors de l’atmosfera cap a les capes inferiors, generant una compressió de les molècules d’aire i un augment de la temperatura. Aquest fenomen, quan és fort, pot provocar condicions de molta calor, i és el que passarà aquest diumenge 1 d’octubre. Aquest moviment aèri fa que l’aire es comprimeixi i s’escalfi a mesura que baixa. Això provoca un augment de la temperatura a la superfície terrestre. Quan la subsidència és forta, l’aire es torna més sec i estable, impedint la formació de nuvolatge i permetent que més radiació solar arribi a la Terra, la qual cosa també contribueix a l’escalfor. Per tant, en resum, la subsidència atmosfèrica pot causar temperatures altes a la superfície de la Terra a causa de l’escalfament de l’aire i la manca de núvols.

Aquest model de la NOAA ens mostra la trajectòria d’una parcel·la d’aire que ens arriba a Barcelona, concretament cada línia és una alçada diferent, en aquest cas li he fet calcular a 5.500 m , 3000 m i 1500 m com a destí final d’alçada a Barcelona. Perquè m’entengueu és com si deixem anar un tros de paper a una alçada”X” i el recorregut que faria (trajectòria) i a l’alçada final que ens arribaria a Barcelona (1500,3000 i 5500m). Per tant, com més alçada perdi del seu origen, significa més quantitat d’aire ve cap avall (superfície) a major baixada de metres respecte, origen , major subsidència i, en conseqüència, major escalfor en superfície. Observeu com entre el 29 i sobretot 1 d’octubre aquesta parcel·la sobretot dels 3.000 m i més especialment la de 1500 perdran força alçada, augmentant la compressió i la calor, d’aquí que aquest cap de setmana i sobretot diumenge puguem estar en escenaris de batre algun rècord, sense ser una massa del sud, d’origen africa. Com sempre he intentat sintetitzar conceptes que són complexos i que necessitarien anàlisis més rigoroses, però no és l’objectiu de qui us escriu. Si teniu mal de cap, ossos més reuma o artrosis és normal, tenim molt més aire damunt nostre i aguantem més pes, d’aquí aquestes patologies, amb anticiclons forts acostuma a passar.