Com cada mes, donem una ullada als dos grans models estacionals que intenten predir com serà el mes de forma general tant en l’àmbit de temperatura com de precipitació. Per tant, són una tendència no una previsió meteorològica d’un determinat dia del mes. Com sempre utilitzem el model Americà de la @noaa basat en el model CFS a llarg termini, i el model Copernicus basat en el model Europeu ECMWF. És important recalcar que agafats en pinces, fàcilment comprovable que el seu nivell de probabilitat moltes vegades és força baix, però no deixen de ser eines útils i valorables. Solament s’ha de veure que aquest estiu es preveia humit, millor no comentar més. Però en canvi en quan a la temperatura, el seu nivell d’encert és força elevat.

Vaig fer un post parlant de la seva fiabilitat https://alexmeteo.com/2022/01/20/quin-nivell-dencert-tenen-els-models-estacionals/

La tendència d’aquests dos models el mes de juny és com a mínim esperançadora en l’àmbit de precipitacions, cap dels dos models ens posa anomalia positiva de precipitació, ens ho posen en mitjana, fins i tot per sobre mitjana europeu a tota Catalunya. En temperatura europeu clarament per sobre mitjana mentre americà quasi tot el país en mitjana. En fi, no seria per tirar coets, però ho signem sense pensar-ho.

Per entendre una mica millor què és un model estacional i quines variables utilitza per determinar aquestes tendències agafem per exemple el model Copernicus, Europeu:

Per a la predicció de l’evolució del clima, els models estacionals com Copernicus prenen en compte diversos factors que poden afectar el clima, incloent-hi les temperatures de la superfície de la mar, les corrents oceàniques, les variacions en la radiació solar, i les emissions de gasos d’efecte hivernacle, entre d’altres.

Per fer una predicció, el model Copernicus utilitza dades d’observació recollides en temps real, així com dades històriques, per generar simulacions del clima. Aquestes simulacions s’utilitzen per predir les tendències climàtiques futures, incloent-hi les temperatures, les precipitacions i altres variables climàtiques.

Les dades que es tenen en compte en el model Copernicus varien depenent de la regió geogràfica i de la variable climàtica que s’estigui estudiant. Per exemple, per predir la temperatura a Europa, el model utilitzaria dades sobre la temperatura de la superfície de la mar i altres variables oceàniques que afecten el clima a la regió.

Model Europeu, Copernicus:

Aquest model ens pinta un juny càlid amb temperatures d’1/1,5 graus per sobre la mitjana. Quant a la precipitació bones notícies, en posa tota Catalunya amb precipitació lleugerament per sobre la mitjana, sense tirar coets parlem de 5/10 litres superior en mitjana, però a les portes de l’estiu seria una gran notícia.

Model Amèrica o de la NOAA

Aquest model ens pinta un juny en temperatures en mitjana o lleugerament superior a l’extrem NW del país, el que serien precipitacions també en mitjana. La veritat és que si les tenim en mitjana també seria una bona notícia.

Fem miradeta del model CFS en la seva previsió per setmanes (mitjana d’ensembles), aquest model solament ens arriba fins al 20 de juny i recordem té 4 actualitzacions diàries tot i ser una mitjana d’ensembles (conjunt de probabilitats). Ens mostra anomalies en l’alçada geopotencial a 500hp és a dir terreny per baixes, danes, solcs.. si és blau i anticiclons o falques si és vermell.Ara per ara mostra una situació de variabilitat fins al 5 de juny, llavors entraríem en zona de bloqueig per tornar a agafar potser una setmana de dinamisme a partir del 15 de juny. No hi ha un dibuix sinòptic clar, però l’important és que tampoc és un bloqueig marcat. Esperem que continuem regant i sumant litres.